Möbler

Stockholmsutställningen 1930
Utställning, Chicago 1933
Världsutställning, Bryssel 1935
Världsutställning, Paris 1937
Konsthantverkarnas gille på Nationalmuseum, Nyttokonst 1937
Hantverksutställningen, Berlin 1938
Världsutställning, New York 1939
Vår Bostad, Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg 1939
20 hantverkare, Norrköping 1939
Vår Bostad, Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg 1940
Hantverksutställning, Norrköping 1942
Nermans Konsthall, Norrköping 1945
Nordiskt Konsthantverk, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1946
Bo Bra på Såpkullen, Norrköping 1949
Schwedisches Schaffen vom heute vom Stadtplan zum Essbestick, Zürich 1949
Konsthantverksutställning, Linköping 1953
Chambertska firmans 70-årsutställning, Norrköpings Museum 1953
von Malmborgs Konstsalong, Norrköping 1954
Norrköpings Museum 1955
Norrköpings Museum 1956
Hantverksutställning, Nyköping 1958
Bo i förstad, Skarphagen, Norrköping 1959
Hageby, Enebymo, Norrköping 1960
Linköpings Museum 1963
Form Fantasi, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1964
Aufbruch und Krise des Funktionalismus, Bauen und Wohnen in Schweden 1930-1980, Vandringsutställning: München, Berlin,Buchum, Bremen, Köln, Innsbruck, Moskva, Budapest 1976-1978
Kulturhuset, Stockholm 1980
AB Chamberts möbelfabrik, minnesutställning, Norrköpings Stadsmuseum 1983
Erik Chambert Formgivare, Norrköpings Konstmuseum 1987
Mathsson, Chambert, Kandell, Bohlin, Nationalmuseum, Stockholm 1993
Svezia-Italia, Salone del Mobile, Milano 1993
Svezia-Italia/Impulser från Sverige, Linköpings museum 1993
Svensk Forms jubileumsutställning, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1993
Mästerverk ur arkiv för svensk formgivnings samlingar, Kalmar Konstmuseum 1997
Utopi och verklighet, Moderna museet, Stockholm 2000
Moderna gesäller – unga möbelsnickare kopierar och
skapar nytt efter Erik Chamberts möbler, Norrköpings Stadsmuseum
2006-2007
Separatutställning, Moderna Museet Nu/Now, Moderna Museet, Stockholm (även konst och tyger) 2009-2010
Galleri Sander, Norrköping 2010
 Separatutställning, NP33, Norrköping (även konst) 2012
Eric Chambert, Möbler, måleri och textil, Norrköpings Konstmuseum 2015-2016